Organisaatiot

Fédération Cynologique Internationale eli FCI on kansainvälinen koiranjalostusliitto, jonka toimisto sijaitsee Thuinissa, Belgiassa. Järjestön tavoitteena on tukea puhdasrotuisten koirien jalostusta ja käyttöä sekä edistää kansainvälistä koirayhteistyötä. Nykyään FCI:llä on 82 jäsenvaltiota, ja se on tunnustanut 337 koirarotua.

Kullakin rodulla on vastuumaana jokin jäsenvaltio, joka kirjoittaa rodulle rotumääritelmän. Yleensä kyseessä on rodun alkuperämaa. FCI vastaa määritelmän käännöksistä ja päivityksistä. Rotumääritelmät ja säännöt ovat saatavilla neljällä kielellä (englanniksi, espanjaksi, saksaksi ja ranskaksi). FCI-maissa koiranäyttelyiden tuomarit perustavat arvionsa näihin rotumääritelmiin.

FCI:n yleiskokous järjestetään vähintään joka toinen vuosi. Kullakin täysjäsenellä (eli valtiolla) on kokouksessa yksi ääni, ja yhdestä maasta kokoukseen saa osallistua korkeintaan kolme edustajaa. Täysjäsen voi myös edustaa äänestyksessä valtakirjalla toista täysjäsentä, korkeintaan kuitenkin vain yhtä. Järjestelmää on kritisoitu, koska suurilla koiramailla on kokouksessa yhtä suuri vaikutusvalta kuin pienilläkin, vaikka toiminta on esimerkiksi Euroopassa huomattavasti vilkkaampaa kuin muissa maanosissa. Järjestö saa Euroopasta myös suurimman osan rahoituksestaan, sillä FCI:n tärkein rahanlähde on kansainvälisistä näyttelyistä maksettava vero, jonka suuruus määräytyy suoraan koirien määrän mukaan.

handlauskisa4

Yleiskokouksen päätäntävaltaan kuuluvat muun muassa FCI:n yleisestä ohjelmasta päättäminen, jäsenten hyväksyminen ja erottaminen, jäsenmaksuista ja muista maksuista sekä FCI:n säännöistä päättäminen, FCI:n hallituksen jäsenten sekä yleiskokouksen ja maailmannäyttelyjen järjestäjämaiden valitseminen ja hallituksen toimintakertomuksen sekä talousarvion hyväksyminen. Päätösten tekemiseen tarvitaan vähintään yksinkertainen enemmistö, ja kokous on päätäntävaltainen siihen osallistuvien jäsenten lukumäärästä riippumatta.

FCI:n hallitukseen valitaan järjestön täysjäsenistä kuusi. Valinnan suorittaa yleiskokous neljäksi vuodeksi kerrallaan. Tämän lisäksi hallituksessa on edustaja kustakin maanosasta, jossa edellisenä vuonna on rekisteröity vähintään 60 000 koiraa. Hallitus kokoontuu ainakin kahdesti vuodessa. Sillä on ylin toimeenpanovalta, ja se laatii talousarvion sekä toimintakertomuksen yleiskokouksen hyväksyttäväksi. Se valitsee myös FCI:lle puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja rahastonhoitajan. Lisäksi FCI:llä on erilaisia pysyviä ja vaihtelevia toimikuntia, esimerkiksi rotumääritelmätoimikunta sekä näyttely- ja tuomaritoimikunta.

FCI:n toimivuutta kansainvälisenä koiranjalostuksen kattojärjestönä haittaa se, että tärkeimmät maat eli Iso-Britannia, Yhdysvallat ja Kanada ovat jättäytyneet sen ulkopuolelle. Myös toiminnan organisointi on vielä paljolti lapsenkengissään verrattuna esimerkiksi Yhdysvaltain kennelliittoon. Vaikeuksia aiheuttaa muun muassa se, että FCI:n ja muiden suurten kennelliittojen rotumääritelmät voivat poiketa huomattavastikin toisistaan, mikä haittaa kansainvälistä näyttelytoimintaa. Yhdysvaltalaiset ja britannialaiset rotumääritelmät ovat pysyneet pitkään muuttumattomina, mutta FCI:n rotumääritelmät voivat muuttua radikaalistikin rodun alkuperämaan oikkujen mukaan. Rotumääritelmien yhdenmukaistamisesta on keskusteltu, mutta neuvotteluissa ei ole saavutettu mainittavaa edistystä.

(Lähde: Wikipedia)

Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry. on Pohjoismaiden vanhin koirajärjestö. Se perustettiin vuonna 1889. Jäsenmäärällä mitattuna Kennelliitto on maailman laajuisesti myös suuri koirajärjestö. Jäseniä Kennelliitossa on yli 145 000. Kennelliitto on myös 1 800 suomalaisen koiraharrastusyhdistyksen katto-organisaatio.

Alan asiantuntijana Kennelliitto jakaa tietoa koira-asioissa. Se on aktiivisesti yhteydessä alan eri sidosryhmiin, seuraa lainsäädäntöä ja ajaa koirien etuja sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Näin toimien Kennelliitto edistää puhdasrotuisten koirien kasvatusta niin luonteen, terveyden, käyttöominaisuuksien kuin ulkomuodon osalta.

(Lähde: SKL)

 

Mainokset