Käyttäytyminen

Voimmeko tutkia korpimailla metsästäviä susia suoraan saadaksemme tietää miten koira käyttäytyy, vaikka nämä eläimet ovat eläneet täysin erilaisissa ympäristöissä jo vuosituhansia? Uusimpien tutkimusten mukaan vanha käsitys ihmisen kesyttämästä koirasta on virheellinen ja meidän tulisikin suhtautua koiraan itse itsensä kesyttämänä olentona, jolle ihminen tarjosi vain uuden elinympäristön.

nayt6

Koirien käyttäytymistä on toki tutkittu jo viime vuosisadan alusta lähtien, mutta nykytutkijoiden uusi näkökulma, keinot ja taidotkin antavat meille uutta ajateltavaa. Siinä missä susitutkimus on kehittynyt tahollaan, myös koirienkin käyttäytymistä tutkitaan nyt aivan omana lajinaan. Useiden eri tieteenalojen ja varsinkin käyttäytymisekologien tutkimustulokset eläinten oppimisesta ja käytöshistoriasta ovat osoittaneet, että koira on itse kesyttänyt itsensä ihmisen rinnalla eläjäksi eikä sitä tulisi rinnastaa suteen. Tutkimukset ovat siirtyneet eläintarhoista ja laboratorio-olosuhteista sinne missä koira todella elää eli ihmisten keskelle. Todellisia tuloksia kertyy hitaasti ja esimerkiksi koirien ryhmäelämääkin on tutkittu hyvin vähän.

Kaikilla koiraeläimillä on samankaltaisia käyttäytymisen piirteitä, mutta ne saattavat ilmetä eri yhteyksissä tai jopa tarkoittaa erilaisia asioita. Monimuotoisuuden mestarina on selvää, että koira sopeutuu mitä merkillisempiin oloihin. Koirat elävät ihmisen rinnalla niin jäisillä lähes ikilumisilla alueilla kuin myös päiväntasaajalla paahtavan helteen alla. Erilaisten elinalueiden koirat eroavat paljonkin niin käytökseltään kuin ulkonäöltäänkin. Ympäristöön sopeutuminen on tehnyt koirasta koiran. Kun paikallinen elinympäristö vaikuttaa koirien perimään, myös yksilön käytös muuttuu. Koiran käytös ja luonne ovatkin paljolti kiinni siitä ympäristöstä missä se elää.

Koirarotujen jalostuksessa ihmiset ovat kiinnittäneet huomiota tiettyihin ominaisuuksiin esimerkiksi koiran työtehtävistä riippuen. On kuitenkin paljon sellaisia asioita, joita periytämme koirillemme tiedostamattamme. Kyläkoirista poiketen ihminen päättää mitkä koirat saavat lisääntyä ja milloin. Ihminen myös päättää millaisia koiria elää saman katon alla. Määräämme niiden päivän rytmin, sosiaaliset suhteet, ruoka-ajat ja jopa emon hoidon laadun ja määrän pienten pentujen suhteen. Miten nämä kaikki asiat pitkällä tähtäimellä vaikuttavat koiriemme perimään ja käytökseen?

leikki7

Ihmiset, joiden kanssa koira elää, heidän koirankäsittelytaitonsa ja ajatuksensa, koiran kohtaamat muut koirat ja kokemukset, perus hyvinvointi ja terveys ja jopa ravinnon laatu ja sen määrä vaikuttavat kaikki koiran käyttäytymiseen. Meitä ihmisiä on moneen junaan, me elämme erilaisissa olosuhteissa ja kohtelemme koiriammekin hyvin eri tavoin. Koska koira synnynnäisesti yrittää sopeuttaa käytöstään ympäristöönsä ei voidakaan puhua suoraan yhdestä laajasta koirien käyttäytymisen mallista. Jokainen perhe ja laumakin on erilainen ja koostuu erilaisista yksilöistä.

Koirilla on synnynnäinen tarve miellyttää ihmistä tai ainakin hakea kontaktia ihmiseen. Tästä syystä koirien kanssa on noin yleisesti helppo tulla toimeen sellaistenkin ihmisten, jotka eivät itse mitään käytösguruja olisikaan. Koiran kielen opettelu on kuitenkin yksi perusasioista, joka uuden koiran omistajan tulisi opetella.

Helposti toisille murisevat ja alistuvatkin yksilöt on helppo kategorioida, mutta todellisuudessa koirien välisestä laumajärjestyksestä ei ole selviä luotettavia tutkimustuloksia. Yleensä laumassa ärhäkämmin käyttäytyy se yksilö, jolle tilanteeseen liittyy eniten merkitystä. Monesti se myös saa haluamansa. Useimmat kärhämät koirien välillä liittyvät yksittäisiin tilanteisiin kuten leluihin (esim. heitettyihin palloihin), ihmisen huomioon tai ovissa tai muissa kapeissa tiloissa kulkemiseen ja sen selvittelyyn kumpi menee ensin. Koirat pyrkivät välttämään konflikteja, joten kerran asiat laumassa omaksuttuaan ne yleensä toimivat aina samoissa tilanteissa tietyllä kaavalla.

nayt4

Leikkiminen on koiralle synnynnäinen ominaisuus. Koirat leikkivät enemmän kuin sudet tai muut koiraeläimet ja sen tiedetäänkin liittyvän voimakkaasti kesyyntymisen aiheuttamaan käyttäytymiseen.

Leikkivien koirien käyttäytymismallit ja näin ollen myös ilmeet ja eleet ovat hyvin vaihtelevia ja kestääkin kauan, että oppii tunnistamaan niitä. Koirat vaanivat ja metsästävät toisiaan, mutta saattavat myös astua tai esittää muita seksuaaliseen käyttäytymiseenkin liittyviä eleitä.