Virka- ja hyötykoirat

Virkakoiria ovat Poliisikoiralaitoksen poliisikoirat, Puolustusvoimien sotakoirat, Rajavartiolaitoksen rajakoirat, Tullin huumekoirat sekä Rikosseuraamusviraston huumekoirat. Mukana hyötykoiratoiminnassa ovat myös Suomen Metsästysjäljestäjien verijälkikoirat.

Henkilökohtaisista hyötykoirista tunnetuimpia ovat Näkövammaisten Keskusliiton opaskoirat, Invalidiliiton avustajakoirat ja Kuulokoirayhdistyksen kuulokoirat. Näihin luetaan myös Kennelliiton kaverikoirat sekä Suomen Palveluskoiraliiton palveluskoirat. Mikäli näet opaskoiran kanssa liikkujan tarvitsevan apua, älä epäröi auttaa!

Tarkoituksena oli kirjoittaa lyhyt esittely jokaisesta, mutta

Katso Suomen Kennelliiton kattava esite virka- ja hyötykoirista tästä linkistä

Hyötykoiriin kuuluu myös  seuraavat koira-ammattilaiset:

Hypokoira

Hypokoira toimii diabeetikon omahoidon tukena ilmaisemalla verensokerinvaihteluita. Koirat pystyvät erinomaisen hajuaistinsa avulla erottamaan verensokerinvaihtelut ihon tuoksun perusteella. Koira voidaan kouluttaa ilmaisemaan matalat ja korkeat verensokerit omistajalleen. Tälläistä koulutettua koiraa kutsutaan hypokoiraksi ja sen on todettu kykenevän ilmaisemaan verensokerivaihtelut jopa ennen kuin diabeetikko itse havaitsee hypoglykemian eli matalan verensokerin oireita.

Verensokerivaihteluiden havaitsemisen ja ilmaisun myötä hypokoira tuo helpotusta ja turvaa diabeetikon arkeen esimerkiksi mahdollistamalla rauhallisemmat yöunet tai tuoden turvaa diabetesta sairastavan koululaisen muutaman tunnin yksinoloon kotona koulun jälkeen. Koiralla voi olla myös terapeuttinen vaikutus tuomalla lohtua ja uskoa tulevaisuuteen tuoreelle diabeetikolle. Murrosikäisille diabeetikoilla on usein vaikeuksia hyvän hoitotasapainon saavuttamisessa johtuen oman sairauden salailusta ja jopa kieltämisestä. Hypokoira helpottaa diabeteksesta puhumista ja lisää avoimuutta tuoden myönteisiä kokemuksia ja tuntemuksia omistajalleen.

Koira myös edistää omistajan terveyttä säännöllisellä ulkoilulla joka tuo myös rytmiä elämään.

(LÄHDE: http://hypokoira.suntuubi.com/)

Kuva:  Laura Luotonen

Pelastuskoira työssään. Kuva: Laura Luotonen

Paimenkoira

Jos sinulla on laidunnettavia lampaita, lypsykarjaa, lihakarjaa tai lintuja, ja olet valmis näkemään vaivaa kouluttaaksesi itsellesi työkaverin, sinun kannattaa hankkia paimenkoira. Paimentavaa työkoiraa ei koskaan pidä hankkia vain seurakoiraksi. Se on energinen eläin, jolla on pakonomainen tarve saada tehdä töitä.

SPKY:n rekisteröimä paimenkoira on vähennyskelpoinen maatalousverotuksessa tiloilla, joilla pidetään laidunnettavaa karjaa. Yhdistyksen työkoirarekisteriin on merkitty yli 2000 koiraa (bordercollie 1878 kpl, working kelpie 140 kpl, australianpaimenkoira 1 kpl).

(LÄHDE: http://www.spky.fi/cmsms/index.php)

Metsästyskoira

Suomessa on noin 300 000 metsästäjää, eli metsästyskortin lunastanutta henkilöä. Väkilukuun suhteutettuna metsästäjien määrä on Suomessa korkea verrattuna muihin Euroopan maihin. Metsästäjien määrä on edelleen kasvussa, erityisesti naismetsästäjien osuus on viime vuosina noussut. Metsästys on Suomessa paitsi yleistä myös arvostettua. Asema perustuu suomalaisen metsästyksen historiaan. Metsästys on aina ollut Suomessa tavallisen ihmisen – arvoasemasta tai varallisuudesta riippumatta – tapa hankkia täytettä ruokapöytään. Suomalainen metsästys perustuu edelleen todelliseen eränkäyntiin. Metsästyksellä on tärkeä merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa. Sen ansiosta saadaan suomalaisten pöytiin vuosittain yli 10 miljoonaa kiloa puhdasta, kotimaista riistalihaa. Metsästäjiltä edellytetään myös esimerkiksi hirvieläinkantojen kurissapitoa liikenneturvallisuuden ylläpitämiseen ja metsätalouden kannattavuuden vuoksi.

Koirat kuuluvat tärkeänä osana suomalaiseen metsästykseen. Niiden avulla saadaan eräksi monenlaisia riistalintuja sekä pieniä riistanisäkkäitä ja suurriistaa, kuten hirvieläimiä ja suurpetoja. Koiria voidaankin käyttää apuna oikeastaan lähes kaikkien riistalajien metsästyksessä. Koirat jaetaan niiden käyttöominaisuuksien ja ulkomuodon perusteella erilaisiin roturyhmiin. Metsästyskoirat voidaan luokitella karkeasti ajaviin, karkottaviin, noutaviin, pysäyttäviin, seisoviin ja haukkuviin lintukoiriin sekä luolakoiriin. Tämän lisäksi melkein mikä tahansa metsästyskoira on opetettavissa jälkikoiraksi.

(LÄHTEET: http://www.riista.fi/index.php?group=00000280&mag_nr=13

LÄHTEET: http://www.metsastajaliitto.fi/)

Homekoirat
Homekoira paikallistaa homevauriot. Se on puolueeton homeentutkija ja toimii kohteessa itsenäisesti. Viranomaisten koiria koulutetaan samoilla metodeilla erilaisiin, tarkkaa hajuaistia vaativiin tehtäviin, esimerkkinä huume- ja räjähdekoirat. Homekoiran paras käyttökohde on rakennus, jossa on epäilyjä homeesta tai se on jo todettu, mutta homeen sijaintia ei ole saatu kohdennettua. Koira paikallistaa kohdat pintoja rikkomatta nopeasti ja tehokkaasti. Se löytää hajuaistinsa avulla mikrobit kuivistakin kohteista, joita ihminen ei havaitse edes mittalaittein. Koiran ilmaistua homekohdat, on pyydettävä näyteenottoa ja tutkimusta, jossa saadaan selville löydöksen laatu ja laji.

(LÄHDE: http://www.homekoiraohjaajat.fi/)

Jos sinulla on vinkkejä tälle sivulle, ylläpito ottaa niitä mielellään vastaan!

Mainokset